Játékház olvasókönyv a gyermekkori beszédhibák javításáért

Játékház olvasókönyv a gyermekkori beszédhibák javításáért

A Játékház Képes olvasókönyv a magánhangzók tanításánál a beszélő szájmozgására helyezi a hangsúlyt. A mássalhangzókat hangutánzással segít elsajátítani a gyerekeknek. Speciális betűtanítási sorrendet követ, amellyel kiküszöböli a betűtévesztést. Az új betűt minden helyzetben begyakoroltatja a gyerkőccel: szótagokat, szótípusokat olvastat, és ezzel a szókép későbbi felismerését is segíti. A játékház olvasókönyv módszere nem erőlteti a gyors haladást, teljes mértékben a biztos, lassan megszerezhető tudásra épít. Minden esetben a gyerekek egyéni képességeihez igazítható a betűtanítás ütemezése, így minden gyermek a maga tempójában haladhat. A Játékház című tankönyvcsalád a diszlexia megelőzésének olvasástanítási módszere szerint készült. A könyvek alkalmazása abban az esetben indokolt, ha a gyermek beszédfejlődése lassú, alakilag hibás, téri tájékozódása bizonytalan és formaérzékelése is gyenge, és amikor várható, hogy az írás-olvasás elsajátítása nem lesz teljesen zavartalan. A módszer megszeretteti az olvasást, mert a gyermeket sikerélményhez juttatja és nem sürgeti őket a tanulásban.

Gyermekkori beszédhibák

Sajnálatos módon napjainkban folyamatosan nő a beszédhibás gyermekek száma.  Az, hogy ennek mi a pontos oka, még a mai napig sem tisztázott teljes mértékben. A beszédgondokkal küzdő kisgyermekek szüleiben gyakran felmerül a kérdés: mennyire súlyos az adott probléma, szükség van-e logopédiai kezelésre, ha igen, mikor is kell a terápiát megkezdeni.

A szakemberek egyetértenek abban, hogy a szülő mind a probléma korai felismerésével, mind a folyamatos kommunikációval, meséléssel sokat segíthet a beszéd megfelelő fejlődésében, probléma esetén pedig a korrigálásában is.

A beszédkészség kialakulása

Egy baba már élete első hat hónapjában is figyelmet tanúsít a beszéd iránt: gügyög, fejét-szemét a hang irányába fordítja (e reakció hiányában feltétlenül hallásvizsgálatra van szükség). Amikor eléri az 1 éves kort, a kicsi már meg is érti az egyszerű utasításokat, felismeri a nevét, használ néhány szót. Szakemberhez akkor szükséges fordulni, ha kizárólag gesztusokkal próbálja megértetni magát. Újabb fél év elteltével a szókincs egyre nő, a kisgyermek megnevez ismerős dolgokat, megért egyszerű utasításokat. Segítséget csupán akkor kell kérni, ha beszédfejlődése rosszabbodik, vagy felhagy a beszéddel. Problémára utal, ha feltűnően kevés szót használ, nem képez legalább kétszavas mondatokat, esetleg nem érti meg saját édesanyját.

A szülőnek ajánlott abban az esetben is segítségért folyamodni, ha gyermek óvodás korában kevés igét és melléknevet használ, nem használja a többes számot, valamint nem képez egyszerű mondatokat. A kisgyermekkor jellegzetessége az élettani pöszeség, amely 4-5 éves korra általában megszűnik. Ez a jelenség a beszédtanulás korai szakaszaiban léphet fel, nem igényel logopédiai segítséget, megfelelő beszédfejlődés mellett közbelépés nélkül megszűnik.

A beszédhiba felismerésében a logopédus mellett szerepe van az óvónőnek vagy a gyerekorvosnak is, akik indokolt esetben jelzik a szülőnek a logopédiai vizsgálat szükségességét. Ha a szülő úgy érzi gyermekének szüksége van segítségre, mindenképp forduljon az óvoda logopédusához, nevelési tanácsadóhoz vagy a körzet pedagógiai szakszolgálatához. Azt, hogy milyen terápiát kell alkalmazni, szükséges-e logopédiai csoportban-osztályban elhelyezni a gyermeket, kizárólag szakember döntheti el.

A Játékház olvasókönyv tehát segít a gyermekeknek abban, hogy magabiztosan mondják ki a betűket és elsajátítsák az olvasás képességét úgy, hogy a saját tempójukban haladhatnak. A könyv módszere segít abban, hogy a kicsik jó élményként éljék meg az olvasás tanulását. Az ABC Betűi és Első szavaim készségfejlesztő játék szintén remek segítséget tud nyújtani a kis lurkóknak abban, hogy játékosan tanulják meg a betűk írását és olvasását, ne pedig kötelező feladatként tekintsenek rá.

Források: Krasznár és Fiai könyvesbolt, Egészségtükör.hu

Megosztás


Hozzászólások

Gréta
2021/04/25

Címkék: blog, műanyag játék, műanyag-játék, gyermekjáték, gyerek játék, gyerek-játék, játékház olvasókönyv,

Hozzászólás írása